Обява за работа

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.003-0785-C01 “Създаване на работни места в СЕЛЕКТ МЮЗИК МЕДИЯ ООД” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 - Ново работно място 2015, фирма СЕЛЕКТ МЮЗИК МЕДИЯ ООД обявява следните свободни позиции:

  • 1 бр. Експерт, връзки с обществеността - познания в областта на журналистиката и медийния пазар, предишен опит в медии, журналистическо или PR образование са плюс;
  • 1 бр. Мениджър екип - контакти в музикалните среди, познания в областта на търговията с музикални артисти, опит в организиране на събития и концерти;
  • 1 бр. Офис мениджър - работа с текстообработващи програми, водене на документи;
  • 1 бр. Сценичен звукотехник – образование в сферата, опит с озвучителна техника 
  • 6 бр. Сценичен работник – средно образование, с опит в работата със сценична техника;
  • 1 бр. Шофьор – средно образование, шофьорска книжка и опит;
  • 1 бр. Хигиенист – поддържа хигиената в офиса и прилежащите помещения”.

Други изисквания към кандидатите: 

  • предишен опит в посочената сфера

Документи за кандидатстване:

  • Автобиография;
  • копия от дипломи и сертификати.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете своя кандидатура на следния имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , не по-късно от 10.11.2016 г.

Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатурите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД.